Kvalitet vazduhav 0.1
Podatke o kvalitetu vazduha obezbeđuje AirVisual

U poslednje vreme, zagađenje vazduha u Kraljevu, Vrnjačkoj Banji i Raški postalo je sve alarmantnije. Moguće je pratiti nivo zagađenja na stranici 036.rs, gde se koriste podaci pruženi od strane portala za merenje kvaliteta vazduha 🇨🇭 IQAir. Na ovaj način, građani mogu biti upozoreni na visok nivo zagađenja i preduzeti odgovarajuće mere za zaštitu svog zdravlja.

Podatke obezbedio 🇨🇭 IQAir.com